Øvelse, storulykke i Grænseegnen

05
032019

Den 4. marts mødtes indsatsledere fra redningstjenesterne i det dansk-tyske grænseområde, i Landesfeuerwehrschule i Schleswig Holstein til en planspils-øvelse

Interreg projektet Beredskab uden grænser havde inviteret indsatspersonale fra Region Syddanmark, Ambulance Syd, Kreis Nordfriesland, Flensburg og Kreds Schleswig Holstein, Brand og Redning Sønderjylland, Brand og Redning Sønderbog, Beredskabsstyrelsen.

I Planspils-rummet på Landesfeuerwehrschule i Harrislee trænede de hele dagen, hvordan enheder fra hhv. Tyskland eller Danmark kan assistere ved en storulykke på den anden side af grænsen, og hvordan der kan kommunikeres på tværs af enheder fra forskellige organisationer. Landesfeuerwehrschule havde forberedt øvelsesscenarier med mange tilskadekomne, og der var rig mulighed for at lære om hinandens organisering og udveksle erfaring.

Den nye viden og de erfaringer som deltagerne har samlet i løbet af dagen, kan bruges direkte af redningstjenesterne og de øvrige deltagere til at forbedre samarbejdet på tværs af grænsen ved storulykker.