INTERREG 4A - "Beredskab uden grænser"

Her finder du materialet fra det tidligere INTERREG 4A projekt "Beredskab uden Grænser". Projektet var medfinansieret af INTERREG 4A programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.